NAŠE SLUŽBY

Nabízíme běžnou i nadstandardní celkovou péči o chrup pacientů všech věkových kategorií. Po odborném vyšetření Vám sestavíme individuální léčebný plán, který přizpůsobíme Vašim potřebám, požadavkům a finančním i časovým možnostem.

V rámci stomatologie poskytujeme komplexní služby v oblastech:

Preventivní kontrola

Lékař při preventivní prohlídce vyšetřuje stav chrupu a parodontu, sliznice a dalších tkání, zjišťuje anomálie v postavení zubů a čelistí, pátrá také po přednádorových či nádorových změnách a zaměřuje se na zjišťování změn v dutině ústní, které by mohly signalizovat jiné onemocnění.

Při prohlídce je ultrazvukem odstraněn zubní kámen a pacient dostane poučení o správné zubní hygieně. Těhotné ženy mají v době těhotenství nárok na dvě bezplatné preventivní prohlídky. Mají při nich mj. být poučeny o významu prevence stomatologických onemocnění v průběhu těhotenství, o správné hygieně dutiny ústní, o fluoridové prevenci a nutnosti sanace chrupu před porodem a také o nutnosti zajistit zubní preventivní prohlídky dítěte – první by mělo podstoupit už mezi 6. a 12. měsícem věku.

Záchovná stomatologie

Záchovná stomatologie má za jediný svůj cíl zachovat pomocí preventivní péče, diagnostiky a následné léčby, co nejdéle vlastní chrup v ústech.

Do ošetření spadá léčba kazů, ošetření zubních kanálků či poúrazové zranění.

Jako výplň zubní kavity používáme kapslový amalgám, skloinomerní a kompozitní materiály.

Péče o co nejdelší udržení vlastních zubů pacienta má vliv na jeho celkové zdraví a spokojenost.

Dentální hygiena

Dentální hygiena je preventivní výkon, jenž si klade za cíl odstranění zubního kamene, povlaku na zubech a jiných nečistot, které nemají v dutině ústní být. Díky dentální hygieně dochází k redukci bakterií, tedy i ke snížení rizika infekce, paradontitidy a také k prevenci zubního kazu, protože i ten má bakteriální původ. Bakterie v ústech se tak redukují na určitou úroveň, kterou je imunitní systém schopen zvládat. Je ale třeba vědět, že přítomnost bakterií v dutině ústní je zcela přirozená, nejde o sterilní prostředí. Důležité je udržet bakterie v určité míře, aby nedošlo k propuknutí zánětu nebo aby se neobjevil kaz.

Čištění kořenových kanálků

Ošetření je náročné na přístrojové vybavení, kvalitní nástroje a materiály a zároveň vyžaduje maximální preciznost. Aby byla dosažena nejvyšší možná kvalita, a tedy funkčnost endodontického ošetření, pracuje se s pomocí zvětšovací optiky a používají se jednorázové sterilní nástroje do kořenových kanálků. Ošetření bývá náročné i časově, např. ošetřování vícekořenových zubů může trvat i více hodin.

Průběh ošetření:

1. Odstranění zbytků měkkých tkání uvnitř zubu a desinfikovat tvrdé zubní tkáně.

2. Opracování systému kořenových kanálků, aby bylo možné jej hermeticky uzavřít.

3. Utěsnit prázdný prostor tak, aby v něm neobíhaly tekutiny a nemohly se v něm znovu usídlit mikroorganismy.

Posledním klíčovým bodem funkčního endodontického ošetření je dokonale těsnící definitivní výplň, případně protetická práce (korunka apod.), která zabrání opakovanému osídlení kořenového kanálku bakteriemi. Na závěr se zhotovuje kontrolní RTG, aby se zubní lékař ujistil, že je ošetření provedeno správně.

Zubní protetika

Protetické ošetření umožňuje rekonstrukci ztracené zubní tkáně pomocí umělé zubní náhrady vyrobené v zubní laboratoři. Tyto náhrady se dělí na pevně kotvené (korunky, můstky), které mohou doplnit chybějící část zubu a nebo snímací náhrady, nahrazující již kompletně chybějící zub až do náhrady celkové.

Extrakce zubů Extrakce zubu je stomatologický nebo stomatochirurgický zákrok, při němž je vytržen či jinak odstraněn zub. Podle stadia růstu zubu a také směru růstu zubu provádí zákrok ošetřující zubní lékař nebo stomatochirurg.

Rentgenové pracoviště

Naše stomatologické pracoviště se nachází ve stejné budově, hned vedle ordinací. 

Je vybaveno IO a OPG rentgenem – nejnovějšími rentgenovými přístroji, které oproti původním přístrojům vystavuje pacienta o několikanásobně menšímu záření.

OPG – ortopantomogram je přehledný rentgenový snímek obou čelistí, pomocí kterého dokážeme detekovat zubní kaz, polohu zubů, zánětu i paradentózy.

RVG – radiovisiografie je metoda rychlého pořízení kvalitního snímku oblasti zubu pomocí malého senzoru. Při použití je ozářena vždy pouze malá část snímkované oblasti.

Obě metody jsou digitalizovány a proto je možno v počítači rtg uchovat nebo zvětšit požadované.

Společnost DENTARIA stomatologie, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86330 

Přesunout se na začátek